forex trading logo

Home Fotoalbum

Albums

2024-06-28-Ukončenie-šk--roka 2024-06-27 Englishstar 2024-06-19 Matematický klokan - vyhodnotenie 2024-06-18 Výlet do ZOO Hodonín 2024-06-06 Výlet na Devín 2024-06-05 Výlet do Viedne 2024-06-03 MDD 2024-05-24 Detská liga vo futbale 2024-02-22-Šmolkovia-magický-svet 2024-04-03-Technika-v-6-A 2024-04-11 Jump aréna 2024-04-22 Deň Zeme 2024-05-16 Galéria mesta Bratislavy 2024-02-16 Šaliansky Maťko, okresné kolo 2024-02-14 História Slovanov 2024-02-13 Učenie v maskách 2024-02-13-Hviezdoslavov-Kubín,-šk--kolo 2024-01-31 Všetkovedko 2024-01-17 BeeBot 2024-01-15-Šaliansky-Maťko,-šk--kolo 2023-12-21 Vianočná pohľadnica 2023-12-21 Prvácke tričká 2023-12-21-Pečenie-v-5-A 2023-12-21 Adventný kalendár 2023-12-18 Farebný týždeň 2023-12-15 Filmové predstavenie 2023-12-11 Viedeň 2023-12-07 Ypsilon – slovina je hra 2023-12-07 Pyžamový deň 2023-12-06 Mikuláš 2023-12-06-Technika-v-7-A 2023-12-03 Fandili sme Slovanu 2023-11-30 Krabice plné lásky 2023-11-29-Pečenie-v-6-A 2023-11-23 Galéria optických ilúzií 2023-11-22 Múzeum Ľudovíta Štúra 2023-11-21 Prírodovedné múzeum 2023-11-20-Technika-v-8-A 2023-11-20 Bubnovačka 2023-11-13 McDonald´s cup 2023-11-08 Divadlo 2023-11-02 Výstava Body world 2023-10-31 Ponožkový október 2023-10-26 Kaštieľ Malacky 2023-10-20 Hovorme o jedle 2023-10-18 Siedmaci v divadle 2023-09-27 Beseda so spisovateľkou 2023-09-27 Piataci skúmali vesmír 2023-09-04 Začiatok školského roka 20232024 2023-06-30 Ukončenie školského roka 2023-06-29 WocaBee vyhodnotenie 2023-06-28 Výlet Skalica 2023-06-27 Englishstar vyhodnotenie 2023-06-25 Deviataci v Prahe 2023-06-21-Výlet-5-A 2023-06-19-Výlet-1--stupeň 2023-05-25 Sokoliari 2023-05-23 Muzikál 2023-05-22-Výlet-8-A,-9-A 2023-05-11-Výlet-7-A 2023-05-10 Workshop 2023-05-05 Levárska muška 2023-05-03 Deň Slnka 2023-05-02 Farebný máj 2023-04-25 Lízanková výzva 2023-04-21 Detská liga v malom futbale 2023-04-18 Zápis prvákov 2023-04-18 Expedičná kamera 2023-04-17 Múzeum holokaustu 2023-04-13 Medzi-fáza výstava 2023-03-24 Návšteva predškolákov 2023-03-21 Ponožkový deň 2023-03-10 Zúbkove pramene 2023-03 Marec mesiac knihy 2023-02-28 Hviezdoslavov Kubín 2023-02-23 Plavecký výcvik 2023-02-10 Učenie v maskách 2023-01-23 Šaliansky Maťko 2023-02-01 Všetkovedko 2023-02-03 Zážitkové učenie dejepisu 2023-02-10-Karneval-na-1--stupni 2023-02-10 Klzisko 2023-02-13 Technika u šiestakov 2022-12-21 Adventný kalendár 2022-12-21 Farebný týždeň 2022-12-21 Krabice plné lásky 2022-12-21 Vianočná besiedka 2022-12-21 Vianočné pohľadnice 2022-12-19 Výstava 2022-12-16 Predvianočná Bratislava 2022-12-13 Svet okolo nás 2022-12-06 Mikuláš 2022-11-25 Pyžamový deň 2022-11-24 Dejepisná rekonštrukcia 2022-11-09-Divadlo-2--stupeň 2022-11-03-Divadlo-1--stupeň 2022-10-26-Strašidielka-vo-4-A 2022-10-25 Úcta k starším 2022-10-24 Nemčina v prírode 2022-06-13 Matematický klokan – vyhodnotenie 2022-10-21 Deň jabĺk, jabĺčkové hodovanie 2022-10-18 Vychádzka prvákov 2022-06-07 Výlet do jaskyne Driny 2022-10-10 Hovorme o jedle 2022-06-01 MDD 2022-05-27 Noc s rozprávkou 2022-09-05 Začiatok školského roka 2022-06-30-Ukončenie-šk--roka-2021_2022 2022-05-24 Dejepisná exkurzia 2022-06-20 Čítajme si 2022-05-21 Rozlúčka s ŠKD 2022-06-16 Výlet na Devín 2022-05-20 Svetový deň včiel 2022-06-14 Výlet tretiakov a štvrtákov 2022-05-14 Noc múzeí a galérií Technika-v-5-A-21-3-2022 Vesmír-Človek-Inteligencia-–-10-5-2022 Všetkovedko – vyhodnotenie 18-3-2022 Deň Matiek – 8-5-2022 Lyžiarsky výcvik 11-3-2022 McDonald´s Cup - 29-4-2022 Šaliansky Maťko – 1-4-2022 Zúbkove pramene 11-3-2022 Záhradkári 2_2022 Hviezdoslavov Kubín – vyhodnotenie – 31-3-2022 Učenie v kostýmoch 23-2-2022 História-na-VYV-v-2-A-10-2-2022 Exkurzia Nitra 21-9-2021 Literárna kuchyňa 6-10-2021 Noc s Dobšinským 2019 Škola v prírode 2019 Mesto-povolaní-24-4-2019 Premianti skoly Novy skolsky rok 2015-2016 Florbal-Nadácia-JOJ-10-05-2018 O-Pohár-Dolného-Záhoria-23-06-2018 O-Pohár-Dolného-Záhoria-09-06-2018 O-Pohár-Dolného-Záhoria-19-05-2018 Prikrmovanie vtáctva v zime 11-2020 Chvíle-ktorými-sa-neplytvá-11-2020 Bubnovačka-19-11-2020 Matematický klokan– vyhodnotenie 92020 Nové-učebne-2--9--2020 Začiatok-šk--roka-20192020 Prehadzovaná-5-3-2020 Lyžiarsky-výcvik-24-2--–-28-2-2020 Plavecký-výcvik-24-2--–-28-2-2020 Detská-policajná-akadémia-ukončenie-13--2--2020 Karneval-12--2--2020 Beseda-so-spisovateľkou-11-2-2020 Markíza-10-2-2020 Planetárium-5-2-2020 Šaliansky-Maťko-24-1-2020 Všetkovedko-28-11-2019 Hviezdoslavov-Kubín-2-3-2020 Farebný-týždeň-20-12-2019 Vianočná-akadémia-19--12--2019 Posedenie-pri-stromčeku-ŠKD-18--12--2019 Mikuláš-6--12--2019 Vybíjaná-5--11--2019 Výtvarná-súťaž-Ochranárik-3--12--2019 Púšťanie-šarkanov-v-ŠKD-23-10-2019 Súťaž-v-šachu-22-10-2019 Hovorme-o-jedle-18-10-2019 Výstava-ovocia-a-zeleniny-22-9-2019 Plavecký-výcvik-16--–-19-9-2019 Vedecký-veľtrh-13-9-2019 Návšteva-polície-v-prvom-ročníku-10-9-2019 Útulok-10-9-2019 Deň-Zeme-22--4--2021 Nová čitáreň Účelové-cvičenie-16--17-9-2020 Všetkovedka-22--3--2021 Názorné vyučovanie geografie a dejepisu 18-1-2022 Učenie v kostýmoch 19-2-2021 Adventný kalendár 18-12-2020 Adventný kalendár 17-12-2021 Exkurzia vo včelárstve 25-6-2021 Farebný predvianočný týždeň 17-12-2021 Farebný týždeň 18-12-2020 Matematický klokan – vyhodnotenie 22-6-2021 Spravme Vianoce neznámym starkým 11-12-2020 Mikuláš 6-12-2021 Výlet deviatakov 25-6-2021 Mikuláš 7-11-2020 Krabice plné lásky 16-12-2021 Optika na hodinách fyziky 24-11-2021 Krabice plná lásky 5-12-2020 MDD 1-06-2021 Rekonštrukcia-budovy-1--Stupňa Živá výtvarná 25-11-2020 Vianočná pošta 10-12-2021 Zázraky z odpadu Cesta do praveku 27-10-2021 Strašidlá v škole 27-10-2021 Bubnovačka 19-11-2021 Medzinárodný deň bez fajčenia 19-11-2021 Projekt BSK Deň jabĺk 21-10-2021 Veľká Morava očami siedmakov 25-10-2021 Tanečné vystúpenie 18-10-2021 Hovorme o jedle 15-10-2021 Olympiáda zo SJ 15-10-2021 Začiatok školského roka 2021-22 Ukončenie školského roka 30-6-2021 Plavecký výcvik 2019 Zápis-16-4-2019 3D Tlač 28-6-2021 Zázraky z odpadu 2019 Karneval-2-stupeň-21-2-2019 Beseda-so-spisovateľom-25-3-2019 Karneval-1-stupeň-20-2-2019 Hviezdoslavov Kubin 2019 Začiatok školského roka 2018-2019 Deň-župných-škôl-v-Malackách-19-10-2018 MDD-2-stupeň-01-06-2018 Baťov kanál 2019 MDD 2019 Prehadzovaná-28-3-2019 2023-05-19 Detská liga v malom futbale Projekt z geografie 15-10-2021 Lyziarsky vycvik Vianocny koncert 2014 Enviropark--florbal--dievcence-25-10-2016 Goranovo svedectvo Batov kanal - Skalica Vychovny-koncert-10-10-2016 Zážitkové-učenie-v-II-A--triede Hasici ocenenia Plavecký výcvik 2018 Vieden-22-6-2016 Divadielko v Materskej skole ŠKD-opekačka-13-6-2018 Enviropark--florbal--chlapci-24-10-2016 Prirodovedne-muzeum-28-3-2017 Ukazka Prvej pomoci Karneval 2012 Šaliansky-Maťko-2019 Vianočná akadémia 19. 12. 2019 Zaciatok-sk--roku-2013-14 Ukončenie-šk--roka-2017-2018 Kulturne podujatie Viktor - skola hrou Noc s Andersenom Skola v prirode Velke pole 2016 Studienka skola 2015 Svet-okolo-nás-Kuba-21-12-2018 Hviezdoslavov Kubin 2016 Druháci-na-dopravnom-ihrisku-5-6-2018 Den Matiek Enviropark-vybíjaná 2013 MDD Hudobne-nastroje-5-A Školský-výlet-VIDA-Brno-19-06-2018 Hasiči-v-Gajaroch-14-05-2018 Interaktivna ucebna Výhercovia-výtvarnej-súťaže-HASIČI-5-5-20107 Plavecky kurz Noc s Andersenom 2018 Navsteva STV Cyklosutaz-28-6-2016 Vychovny-koncert-17-12-2015 Mikulas 2014 Matematický-KLOKAN-29-05-2017 Fasiangovy Karneval 2015 Svet-okolo-nás-8-2-2018 Vychovny koncert Lampiónový-sprievod-sv--Martina-11-11-2017 Muzeum-M--TILLNERA---krypty Enviropark-florbal-chlapci Velky-Meder-5-A---29-6-2016 Utulok-5-B---28-6-2016 Vedecký-veľtrh-v-Bratislave---14-09-2017 Karneval-17-2-2017 Vylet - Batov kanal 2015 Škola-v-prírode-1--stupeň-2017 Navsteva nevidiaceho - beseda Mesiac úcty k starším-2018 Vieden skola Mikulas-v-skole-7-12-2016 Bratislava-vylet Vylet lodou na hrad Devin 2015 Lampášikový-sprievod-11-11-2018 Vianocna besiedka - SKD MDD-1-stupeň-02-06-2017 Zapis 2012 Atlantis---zabavne-a-vzdel--centrum Divadlo-Malý-princ-16-05-2017 cyklosutaz Malacky 2014 Enviropark hlada talent Vylet-Trencin-I-stupen Vylet-9-A-2016 Exkurzia-v-SNR-22-05-2017 Talent 2013 Deň-otvorených-dverí-HASIČI-V-Malackách-5-5-2017 Vianocne trhy v Bratislave Vianočné-trhy-v-Bratislave-2-stupeň-18-12-2017 COSMOS-DISCOVERY-15-11-2016 Muzikal Princezna Mrazonetka - BA Civilna obrana - mlady zachranar Vianocny koncert Koniec-sk--roka-30-6-2016 LVK Cicmany 2016 4-A-rozlucka-opekacka Stupava-florbalovy turnaj Divadelne predstavenie Zabudnuty cert Vianocna besiedka v SKD Hviezdoslavov Kubin 2015 Zaciatok skolskeho roka 2012 - 2013 MDD-muzeum-II-st Prezentacia strednych skol v Bratislave - Avion Vylet-do-Devin-6-A Komparo-4-roc--2014 Hasici - Malacky ŠKD-maľovanie-na-chodník Hviezdoslavov Kubin 2018 Vianocne trhy - Bratislava OK v cyklistike 2015 Vylet Vieden 2014 Dopravne ihrisko 2014 Kirigami Zapis prvakov 2015 Enviropark - vybijana Tura-na-Vysoku-8-A Serm MDD-divadlo-I-st Enviropark hlada talent 2012 Plavecky vycvik 2014 Vychovny-koncert-5-10-2015 Navsteva NRSR Matemat-klokan-1-stupen Modelari - lietadla 2013 MDD-1-stupeň-v-divadle-1-6-2018 Zapis-do-1--rocnika-2017 ŠKD---Vianočná-besiedka-20-12-2017 Druzinari a Vianoce Olympijsky den v Studienke Deviataci-v-Prahe-14-06-2018 Lyziarsky kurz 2013 Mlady zachranar - CO Vieden Karneval 2014 Vianočná-besiedka-14-12-2017 Tanecne vystupenie Divadlo Bratislava Mikulas v skole Modelarsky kruzok Babkove divadlo Vybijana Nitra-24-6-2016 Darovanie-krvi-v-Gajaroch-7-4-2017 Múzeum-Ľ--Štúra-v-Modre-20-9-2018 Karneval-v-SKD-10-2-2016 Ukoncenie skolskeho roka 2012-2013 Matematicky klokan - vysledky 2014 Ucta k starsim 2012 Hladame-talent-2-12-2015 Mikuláš-u-nás-v-škole-06-12-2017 Vedecky-veltrh-14-9-2016 Hasici-poziarnici Veľkonočné-tvorivé-dielne-22-03-2018 Vylet Vieden - prirodnovedne muzeum Beseda s Jozefom Bartokom Memoriál-Petra-Patscha-7--ročník-27-06-2017 Muzikal-21-03-2017 Súťaž-mladý-záchranár-CO-10-05-2018 Lyžiarsky výcvikový kurz-2019 Koncert-INTEGRÁCIA-10-10-2018 Matematicky KLOKAN SKD-Kreativne prace ziakov Mikulas-4-12-2015 Divadelne-predstavenie-v-BA---21-10-2016 Chemicka sou Film Fest Mikulas 2012 Enviropark - florbal - dievcata Cyklo-9-5-2013 Noc-s-Andersenom-31-3-2017 LVK Cicmany 2014 Krypty Vybíjaná-11-4-2018 Vianočná besiedka 2018 Gajarska sutrovna - sutaz lodky Cyklo sutaz - Malacky Vystava ziackych prac - Mladi modelari Okresné kolo ZŠ FLORBAL CUP 2017 Vianocny koncert v Gajaroch Dopravné ihrisko Navsteva The Human Body - Bratislava Vianočné-trhy-u-nás-v-škole-20-12-2016 Hviezdoslavov Kubin 2017 Enviro - vybijana Divadelne-predstavenie-Malacky-I-st- Zapis prvacikov 2013 Deň-župných-škôl-v-Avione-19-01-2018 Vylet-Bratislava-7-A Vystavka ovocia a zeleniny v Gajaroch Nafta SLOVAK FLORBALL CUP 2018 Plavecky-vycvik-27--31-3--2017 Zaciatok-sk--roka-2016-2017 Enviropark-22-6-2016 Den matiek DOD - Hasici v Malackach Karneval 2013 Vychovny-koncert-8-10-13 Navsteva divadla NS - Princ a Vecernica SKD-vystava dzini Tajomstva faraona Exkurzia---L--Stur-v-Modre Vianocne trhy Theatre-FORTISSIMO-13-03-2017 E-skola Navsteva vianocnych trhov v Bratislave Narodne divadlo Bratislava kastiel Divadelne predstavenie Koza rohata Koniec školského roka 20016-17 Zdobili-sme-medovníčky-15-12-2017 Novy-sk--rok-2013-14 Prirodne-javy-28-11-2016 Koniec-sk--roka-2015 Enviropark-hlada-talent-6-12-2016 Skola v prirode 2013 Enviropark-florbal-dievcata Flora Bratislava Vylet-na-Pajstun-6-A Hviezdoslavov Kubin 2013 Lyziarsky-výcvik-12--17-2-2017 Enviropark - florbal - chlapci Koncert-drogy Výlet-prvákov-12-06-2018 Matematicky Klokan 2013 Sokoliari-18-5-2016 Polepetko-26-9-2018 Exkurzia-v-Malackách-5-A---26-10-2016 Plavecky vycvik 2015 SNM Matematický-KLOKAN-25-05-2018 Enviropark hlada talent 2014 Mikuláš-6-12-2018 Zapis-do-1-roc-2016 Karneval-2018 Muzeum-5-A-22-6-2016 Hviezdoslavov Kubin 2014 Lod - vylet Narodna cyklo sutaz Začiatok-šk--roka-2017-2018 RTVS 2016 Krypty a muzeum Malacky 2015 Cyklistika-v-Gajaroch-26-05-2017 Zápis 2018 Deň-župných-škôl-v-Avione-20-01-2017 Divadlo v Bratislave Den Zeme 2013 Palffyho palac Vylet-5-roc---2015 Ziacke prace - SOPKY Nitra-12-06-2017 Zaciatok-sk--r--2014-2015 Skola v prirode 2014 Senica-I-A---I-B Sokoliari Olympiada v Studienke Lyziarsky vycvik - Cicmany - 2015 Den Narcisov Divadelné-predstavenie-v-Luduse-09-10-2017 Škola-v-prírode-1--stupeň-2018 Nasi druzinari Inovujeme skolu Memoriál-Petra-Patscha-8--ročník-27-06-2018 Fašiang-28-2-2017 Zapis prvakov 2014-2015 Deviataci-na-Slavíne-29-5-2018 Na-bicykli-bezpečne-2017-12-05-2017 LVK Čičmany-2018 Kosice - florbal dievcata Vybijana - enviro Čítajme-si-31-05-2017 Navsteva divadelneho predstavenia Mala morska vila Matematicky klokan 2015 Koncert ZS 2015

AdmirorGallery 3.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.


Prevádzkované na Joomla!. Valid XHTML and CSS.