forex trading logo

Home Dokumenty na stiahnutie
Dokumenty na stiahnutie

2% z daní

Vážení a milí priatelia,

ešte ste sa nerozhodli, ktorej neziskovej organizácii darujete 2 % zo svojich daní? Darujte budúcnosť a kvalitnejší život deťom!

Bez Vašej finančnej pomoci je aj snaha a dobrá vôľa málo.
A preto Vás prosíme:
Darujte budúcnosť našim deťom!
Rodičovské združenie pri Základnej škole Gajary vyzýva všetkých ľudí, ktorým nie sú ľahostajné osudy našich detí:
Formou odvodu 2 % z Vašich daní darujte lepšie vybavenie tried,darujte kvalitnejšie materiálne zabezpečenie školy,darujte kultúrne a športové vyžitie!

Rodičovské združenie pri Základnej škole Gajary si dovoľuje Vám takúto možnosť ponúknuť.

Ak máte záujem pomôcť, tlačivá si môžete stiahnuť tu:

Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby: poučenie

Za Vašu finančnú pomoc Vám úprimne ďakujeme!

 

 

Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania

Vážení rodičia,

v prípade, že potrebujete požiadať o uvoľnenie svojho dieťaťa z vyučovania, vyplňte, prosím, tlačivo a odovzdajte ho triednemu vyučujúcemu.

 

Vyhlásenie o bezpríznakovosti, vyhlásenie o prekonaní

Vážení rodičia,

po každom prerušení dochádzky Vášho dieťaťa do školy v trvaní viac ako tri dni ste povinní dodať písomné Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezpríznakovosti, o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Toto vyhlásenie prinesie žiak do školy a odovzdá ho triednemu učiteľovi v prvý deň po absencii.

Pod pojmom osoby, „ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami“ sa považuje na účel výnimky žiaka z karantény v škole, v školskom zariadení a pri mimovyučovacích aktivitách aj prekonanie na základe domáceho antigénového samotestu s pozitívnym výsledkom. Pozitívny výsledok domáceho antigénového testu bol oznámený a posúdený všeobecným lekárom osoby. Výnimku z karantény v škole, v školskom zariadení a pri mimovyučovacích aktivitách je možné si uplatniť v prípade, že rodič predloží „Čestné vyhlásenie o pozitivite Ag samotestu na ochorenie COVID-19 a absolvovaní izolácie“.

 

Žiadosť o prijatie do ZŠ

Vážení rodičia,

ak potrebujete prihlásiť Vaše dieťa na štúdium na našej škole (okrem zápisu do prvého ročníka), vyplňte, prosím, priložené tlačivo a s kópiou rodného listu dieťaťa a kópiou občianskych preukazov obidvoch rodičov ho predložte pani riaditeľke.

 


Prevádzkované na Joomla!. Valid XHTML and CSS.