forex trading logo

Home Rodičovské združenie
Rodičovské združenie PDF Tlačiť E-mail

Rodičovská rada

Zástupcovia jednotlivých tried na šk. rok 2018/2019

1.A   Knotková Hilária

1.B   Kovarovičová Ivana

2.A   Hurbanová Lucia

2.B   Bogdalíková Silvia

3.A   Ehrmannová Erika

4.A   Poláková Katarín

5.A   Ehrmannová Zuzana

6.A   Račková Hana

7.A   Revická Katarína

8.A   Hoťková Marcela

8.B   Studená Gabriela

9.A   Bogdalíková Martina

Pokladník: Spustová Silvia

 

Príspevky použité v školskom roku 2017/2018 :

Príspevok na dopravu, divadelné predstavenie v BA, 1. stupeň ................................ 170,00 €

Príspevok na učebnice ANJ pre 8. ročník  ............................................................... 192,61 €

Príspevok na dopravu GA - MA a späť, súťaž 1. stupeň  ........................................... 30,00 €

Príspevok na dopravu, Vianočné trhy v BA, 2. stupeň  ............................................ 170,00 €

Odmeny Hviezdoslavov Kubín  ..............................................................................  16,66 €

Príspevok na lyžiarsky výcvik, 2. stupeň ................................................................ 600,00 €

Príspevok na dopravu GA - Studienka a späť, súťaž 1. stupeň ................................  80,00 €

Príspevok na dopravu GA - MA a späť, Expedičná kamera 2. stupeň .......................  97,50 €

Príspevok na dopravu GA - Senec a späť, súťaž 2. stupeň .....................................  80,00 €

Príspevok na knihy pre 1. stupeň ......................................................................... 187,50 €

Príspevok "Noc s Andersenom" ............................................................................  51,12 €

Príspevok na učebnice Project ANJ, 2. stupeň .......................................................  55,86 €

Príspevok na MDD ..............................................................................................  78,41 €

Príspevok na dopravu, divadelné predstavenie v BA, 2. stupeň .............................. 190,00 €

Príspevok na poistenie žiakov, exkurzia Vida Brno, 2. stupeň ..................................  61,24 €

Odmeny na konci školského roka ........................................................................ 168,41 €

___________________________________________________________________________

SPOLU ........................................................................................................2229,31 €

 

Adresa

 

Rodičovské združenie pri Základnej škole Gajary

Skuteckého 438

900 61 Gajary


IČO: 17319617/759

 


Prevádzkované na Joomla!. Valid XHTML and CSS.