forex trading logo

Home Rodičovské združenie
Rodičovské združenie PDF Tlačiť E-mail

Rodičovská rada

Zástupcovia jednotlivých tried na šk. rok 2019/2020


1.A Ing. Pellerová Kristína

1.B Hubeková Daniela

2.A Knotková Hilária

2.B Kovarovičová Ivana

3.A Hurbanová Lucia

3.B Bogdalíková Silvia

4.A Ehrmannová Erika

5.A Hoďovská Lenka

6.A Ehrmannová Zuzana

7.A Račková Hana

8.A Revická Katarína

9.A Hoťková Marcela

9.B Ing. Studená Gabriela

 

Pokladník: Ing. Kristína Pellerová

Predseda: Hilária Knotková

Podpredseda: Ivana Kovarovičová

Člen: Lenka Hoďovská

 

Príspevky použité v školskom roku 2017/2018 :

Príspevok na dopravu, divadelné predstavenie v BA, 1. stupeň ................................ 170,00 €

Príspevok na učebnice ANJ pre 8. ročník  ............................................................... 192,61 €

Príspevok na dopravu GA - MA a späť, súťaž 1. stupeň  ........................................... 30,00 €

Príspevok na dopravu, Vianočné trhy v BA, 2. stupeň  ............................................ 170,00 €

Odmeny Hviezdoslavov Kubín  ..............................................................................  16,66 €

Príspevok na lyžiarsky výcvik, 2. stupeň ................................................................ 600,00 €

Príspevok na dopravu GA - Studienka a späť, súťaž 1. stupeň ................................  80,00 €

Príspevok na dopravu GA - MA a späť, Expedičná kamera 2. stupeň .......................  97,50 €

Príspevok na dopravu GA - Senec a späť, súťaž 2. stupeň .....................................  80,00 €

Príspevok na knihy pre 1. stupeň ......................................................................... 187,50 €

Príspevok "Noc s Andersenom" ............................................................................  51,12 €

Príspevok na učebnice Project ANJ, 2. stupeň .......................................................  55,86 €

Príspevok na MDD ..............................................................................................  78,41 €

Príspevok na dopravu, divadelné predstavenie v BA, 2. stupeň .............................. 190,00 €

Príspevok na poistenie žiakov, exkurzia Vida Brno, 2. stupeň ..................................  61,24 €

Odmeny na konci školského roka ........................................................................ 168,41 €

___________________________________________________________________________

SPOLU ........................................................................................................2229,31 €

 

Adresa

 

SRRZ - Rodičovské združenie pri Základnej škole Gajary

Skuteckého 438

900 61 Gajary


IČO: 173196170759

 


Prevádzkované na Joomla!. Valid XHTML and CSS.