forex trading logo

Home Zamestnanci školy
Organizácia školy PDF Tlačiť E-mail

Pedagogickí pracovníci

Meno a priezvisko

Aprobácia, funkcia

1.

Mgr. Jarmila Adamíková

I. stupeň

 • riaditeľka školy

2.

PaedDr. Anna Bogdalíková

I. stupeň

 • zástupkyňa riaditeľa školy
 • koordinátor Testovania 9 a 5

3.

PhDr. Peter Čižmár

NBV

4.

Ing. Oľga Dobrovodská

MAT, CHE

 • vedúca PK pre prírodné vedy
 • Koordinátor environmentálnej výchovy

5.

Mgr. Simona Hrubá

I. stupeň

 • koordinátor kultúrnych podujatí

6.

Bc. Barbora Hurbanová

asistent učiteľa

7.

Mgr. Oľga Hýllová

SJL

 • lyžiarsky inštruktor
 • koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu

8.

PaedDr. Katarína Jurkovičová

BIO

 • koordinátor drogovej prevencie

9.

Mgr. Denisa Kondrčková

MAT, FYZ

 • výchovný a kariérny poradca
 • koordinátor výchovno-vzdelávacej činnosti na II. Stupni
 • koordinátor finančnej gramotnosti

10.

Mgr. Vladimír Kovárik

 

GEG, TSV

 • vedúci PK pre telesnú a športovú výchovu
 • koordinátor športových súťaží

11.

Mgr. Michaela Luptáková

SJL

 • vedúca PK pre spoločenské vedy
 • koordinátor kultúrnych podujatí
 • koordinátor čitateľskej gramotnosti

12.

Mgr. Daniela Miklovičová

I. stupeň

 • vedúca MZ pre I. stupeň

13.

Mgr. Drahoslava Mudrochová

I. stupeň

 • správca fondu učebníc
 • koordinátor športových súťaží

14.

Mgr. Elena Obtulovičová

ANJ, NEJ

 • koordinátor činnosti vzdelávania cudzích jazykov v 3. – 9. ročníku
 • lyžiarsky inštruktor

15.

Mgr. Jana Pavlíčková

I. stupeň

16.

Mário Pavúček

I. stupeň

17.

Mgr. Magdaléna Petrášová

I. stupeň

 • správca materiálnych pomôcok pre I. stupeň

18.

Veronika Slámová

vychovávateľka ŠKD

19.

Lucia Vlková

vychovávateľka ŠKD

20.

Mária Zelenková

vychovávateľka ŠKD

 

Prevádzkoví pracovníci

Meno a priezvisko

Zaradenie

1.

Štefan Ernst

školník, kurič, záhradník

2.

Štefánia Cadrová

vedúca školskej jedálne

3.

Silvia Černá

kuchárka

4.

Leonard Dani

správca školského dvora, pomocné pedagogické práce

5.

Hana Račková

upratovačka

6.

Anna Smoláriková

kuchárka

7.

Viera Šestáková

upratovačka

8.

Lucia Trnková

upratovačka

9.

Jana Závorová

hlavná kuchárka

 


Prevádzkované na Joomla!. Valid XHTML and CSS.