forex trading logo

Home
Projekt Cykloprístrešky PDF Tlačiť E-mail

Nové cykloprístrešky v našej škole

Téma cykloturistiky v súčasnosti rezonuje okolo nás čoraz viac, a to prostredníctvom budovania cyklotrás, organizovania cyklomaratónov či zvýšeným pohybom cyklistov v našej obci. Žiaci našej školy nie sú výnimkou a možno všetci badáme rastúci trend počtu bicyklov v našej škole a zvyšujúci záujem o cykloturistiku samotnými žiakmi. Tento trend náš nesmierne teší a dlhšie sme uvažovali ako zlepšiť podmienky pre odloženie bicyklov v areáli našej školy. V súčasnosti areál disponuje len starými cyklostojanmi, ktoré nevyhovujú počtu a veľkostiam najmä detských bicyklov. Preto naša škola v spolupráci s Rodičovským združením pri Základnej škole hľadala možnosti ako vyriešiť túto situáciu. Spoločne sme vypracovali zámer vybudovania cykloprístrešku s vegetačnou strechou, kde sme prepojili reálnu potrebu vybudovania cykloprístrešku s environmentálnou výchovou. Naším zámerom sme uspeli v rámci Environmentálneho fondu pre oblasť: Zelený vzdelávací fond 05/2023. Z dotácie sme vybudovali cykloprístrešok s vegetačnou strechou. Samotné výsadbové práce pokryla škola v spolupráci s dobrovoľníkmi.  Prínosmi projektu sú podpora environmentálnej výchovy, podpora opatrení na zmierňovanie negatívnych dopadov zmeny klímy, podpora cyklistiky a zdravého pohybu u žiakov a podpora dobrovoľníctva. 
Projektový zámer  bol realizovaný s finančnou podporou Zeleného vzdelávacieho fondu 5/2023 formou dotácie z Environmentálneho fondu, názov projektu: Vegetačná strecha na cykloprístrešku.

 

 

 

Keďže jeden cykloprístrešok svojimi rozmermi pojme 26 bicyklov, rozhodli sme sa počas realizácie projektu vybudovať ešte jeden – zrkadlový – s cieľom zvýšiť kapacitu uskladneného počtu bicyklov. Druhý cykloprístrešok sa podarilo vybudovať vďaka spolupráce obce, školy a rodičovského združenia pri základnej škole. Obec venovala materiál v podobe dreva z nedávnej rekonštrukcie striech budov materskej školy, zrealizovala podklad pre oba cykloprístrešky a osadila cyklostojany; Základná škola získala sponzoring v podobe realizácie zrkadlového cykloprístrešku. Rodičovské združenie pri ZŠ zafinancovalo materiál na realizáciu vegetačnej strechy (strešný substrát, nopovú fóliu, geotextíliu) a zeleň – rozchodníkové zakoreňovače ako i cyklostojany do zrkadlového cykloprístrešku vo výške 1740,72 EUR. Samotné výsadbové práce na vegetačnej streche pokryli učitelia, žiaci a dobrovoľníci. 
Všetkým zúčastneným subjektom ako i dobrovoľníkom patrí veľká vďaka.

Propagáciu v občasníku Gajarské noviny číslo 2/2023 nájdete tu: https://www.gajary.sk/gajarske-noviny-1.html

 


Prevádzkované na Joomla!. Valid XHTML and CSS.